Privatlivspolitik


Privatlivspolitik for Skt. Klemens Antenneforening.

Baggrunden for dette skriv er GDPR, - hvor der her beskrives hvilke oplysninger vi råder over og hvad vi bruger oplysninger til.


Vi har adresser på alle husstande, som vores anlæg dækker. På adresser med aktivt medlemskab, har vi registreret navn på medlemmet samt hvilken TV-pakke medlemmet er tilmeldt. For medlemmer der alene har internet, har vi dette registreret.


Medlemmer der har tilmeldt sig nyhedsbrev, har vi ligeledes mail adresse, - det tilstræbes at der alene udsendes 2 nyhedsbreve årligt.


Medlemsdata bruges til fakturering af løbende kontingent og videregives til vores signalleverandør samt til Nets i forbindelse med opkrævning af kontingent.


For alle bestyrelsesmøder, ligger der fysisk udskrevet referat gemt.

For generalforsamling ligger der referat tilgængelig på ww.skaf.dk tilbage til 2008.

Elektroniske oplysninger på medlemmer der forlader foreningen, slettes umiddelbart efter ophørt medlemskab. Aktive medlemmer kan ikke få slettet navneregistreringen og aktuelle TV-pakke oplysninger.


På bestyrelsesmedlemmer har vi navn, adresse, telefon og CPR nummer registreret. Kontaktoplysninger er offentlig tilgængelige på www.skaf.dk for medlemmers brug. CPR nummer bruges til indberetning af honorar overfor SKAT.

Oplysninger på bestyrelsesmedlemmer slettet umiddelbart efter medlemmets udtrædelse, med undtagelse af oplysninger indskrevet i referater.

Opdateret juni 2018/Anders Jeppesen

Kontakt bestyrelsen

Du kan kontakte bestyrelsen her.

Følg os

Fejlmelding

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Man-fre: 8:00 - 20:00
Vagt: 10:00 - 20:00