Her kan du se vores priser

Priserne for 2024 er baseret på forventelige satser fra Copydan

Da Copydan endnu ikke er nået til enighed med Yousee for 2024, så er vores satser forventelige satser. Evt reguleringer vil ske i 2025 opkrævningen.


Priser pr. 01-01-2024
Type
Kr. inkl. moms
Bredbånd uden TV

220
Grundpakke pr. år
3.049
Mellempakke pr. år
6.178
Fuldpakke pr. år

7.728
Tilslutning til coax

Tilslutning og montering af første stik
4.000
Tilslutning hvor eksisterende stik kan benyttes
495
Hvis teknikker påkræves for tilslutning
795

Pakkeskift
450

Rykkergebyr
150

Principper


PRISER FOR TILSLUTNING

TILSLUTNINGS OG MONTERING AF FØRSTE STIK:
Tilslutningsafgiften forudsætter at medlemmet selv sørger for nedgravning af kabel på egen grund, og at kabellængde mellem stander ved vej og stikdåse i huset ikke overstiger 25 meter.
I tilfælde af nybyggeri el. lign. hvor der ikke forefindes antennestander i skel, betales der for de faktiske etableringsudgifter plus indskud i foreningen

TILSLUTNING HVOR EKSISTERENDE STIK KAN BENYTTES
Såfremt ejer tidligere har betalt indskud, betales der alene for genåbning.
Oprettelsen inkluderer kontingent for første indeværende kalenderår. Herefter opkræves kontingent efter gældende sats.

PAKKESKIFT
Der kan hvert kvartal skiftes mellem Internet uden TV, Grundpakke, Mellempakke & Fuldpakke.
Formanden eller kassereren skal kontaktes mindst 1 måned før et nyt kvartal. Umiddelbart efter pakkeskift fremsendes opgørelse fra kassereren.

UDMELDELSE AF FORENINGEN
Ved udmeldelse af foreningen uden for årsskiftet opkræves et beløb på 200 kr. til dækning af Copy-Dan afgifter. (Udmeldelse fra foreningen kan gøres mindst 1 måned før et nyt kvartal. Dog med undtagelse af opsigelse ved årsskiftet, det kan gøres 14 dage før 1. januar.)

BEMÆRK at det ikke er muligt at have bredbånd fra Yousee via antennekablet ved udmeldelse. Yousee benytter foreningens kabler og anlæg som ledningsvej, hvilket derved kræver medlemsskab i foreningen. Ønsker du at beholde dit bredbånd fra Yousee, men opsige din tv-pakke, så er dette et pakkeskift til 'Bredbånd uden TV', der skal bestilles. Se priser for pakkeskift ovenfor.

UDLEJNING
Det er ejendommens ejer der er medlem af foreningen og der faktureres til ejeren.

FRA- OG TILFLYTNING AT EJERBOLIG
Ved fraflytning følger antennetilslutningen boligen og medregnes i refusionsopgørelsen. Ved tilflytning overtages bestående antennetilslutning fra tidligere ejer, navneændringen koster 200 kr. som betales af ny ejer. Evt. pakkeskift følger normal procedure.


FORENINGENS BANKFORBINDELSE:
NORDEA, reg. nr. 2375
Kontonr. 8128-148-761Kontakt bestyrelsen

Du kan kontakte bestyrelsen her.

Følg os

Fejlmelding

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Man-fre: 8:00 - 20:00
Vagt: 10:00 - 20:00