Orientering og opdatering på fiber i Skt. Klemens

Som tidligere meldt ud, så har jeg været i dialog med Norlys, Infralink og youSee i forbindelse med etableringen af fiber i Skt. Klemens. 

Så her følger informationer, der kan være rare for medlemmer af antenneforeningen og byens beboer at vide.

 

Norlys som entrpriseansvarlig

Det er Norlys, der står for enterprisen af fiberetableringen i byen, og de benytter hertil Infralink til udførelsen af opgaven. 

Energi Fyn (som samarbejder med antenneforeningen) har anmodet Norlys om, at få lagt deres fiber i forbindelse med Norlys etablere deres. Det er det, der betegnes som en samgravning, som betyder vi beboer slipper for, at der graves af 2 omgange. Det er altså Norlys der er ansvarlig for etableringen, og alt hvad det må indebære.

 

I forbindelse med mit møde med Norlys og Infralink oplyste jeg, at manglende information, og en manglende oversigt for udførelsen, skaber en del frustration for beboerne i Skt. Klemens, specielt efter fiberen er lagt, og der skal reetableres fortove. Jeg kan se på Facebook, at det er de samme udfordringer, der er rundt omkring i byen. Derfor bad jeg Norlys og Infralink om en beskrivelse af, hvordan fiberen nedgraves. 

Denne trinvise beskrivelse kan ses her:

 

  • Foto dokumentation før og efter gravning.

  • Der søges LER (Ledningsejerregistret) på alle gravninger så overgravninger minimeres.

  • Graverytme: Fliser tages op, der graves i korrekt dybde, oprensning af grave rende.

  • Der nedlægges fiberrør, skabe og brønde etableres.

  • Fliser nedlægges, og der reetableres efterfølgende.

  • Alt arbejde kvalitetssikres løbende, samt evt. fejl rettes løbende.

  • Der udføres løbende kontrol i samarbejde med Odense Kommune.

  • Norlys og Infralink forlader ikke Skt. Klemens før alt er godkendt af Odense Kommune samt projektlederne fra Norlys og Infralink.

 

Skulle der være udfordringer eller spørgsmål i forbindelse med gravningen, så kan beboere kontakte projektlederne direkte: 

 

Projektleder ved Infralink: Piotr Damian Bazylczuk, som kan kontaktes på tlf. 92504511

Projektleder ved Norlys: Finn Jensen, som kan kontaktes på tlf. 30920440  

 

Jeg vil igen gøre opmærksom på, at kabelovergravninger ikke er af ond vilje, og Infralink forsøger, at være så forsigtige som muligt. Desværre er det ikke alle steder, at antennekablet ligger der, hvor det er angivet i LER (Ledningsejerregistret). Det samme gælder dybden, og om der er benyttet dækplader eller markeringsbånd. Men Infralink er opmærksomme på dette, og har endnu en gang bedt deres folk om, at være påpasselige.

 

youSee

Da vi i antenneforeningen er kunde ved youSee, så sker udbedringer af kabelovergravning og andre skader via dem. YouSee benytter TDC Net til, at udfører reparationerne på evt. skader, og da det er 2 forskellige selskaber, så har processen vist sig, at være meget uhensigtsmæssig. Dette har medlemmerne desværre oplevet ved, at stå flere dage uden signal, ligesom nogle desværre også har oplevet, at være uden signal i længere tid end et par dage.

Dette er ikke acceptabelt, hvorfor jeg har bedt youSee ændre processen for udbedring af kabelskader. Da det er Infralink, som oftest er skadevolder og melder skader ind til TDC Net, har jeg bedt youSee om en bedre og hurtigere proces, der ikke involverer for mange parter. 

Både Infralink og antenneforeningen er indforstået med, at omkostninger for kabelskader afholdes af Infralink og udbedring kan ske straks. Denne nye forventede procedure afventer endelig godkendelse fra youSee og TDC Net. Når dette, forhåbentlig snart, er iværksat så vil nedetiden forhåbentlig være reduceret til 1-2 dage. Der kan være lidt længere behandlingstid i weekender.

 

Skulle uheldet være ude, så er her et par gode alternativer:

 

YouSee har mulighed for, at stille et nødmodem til rådighed til deres kunder, som kan afhentes i en af deres 2 butikker (Rosengårdscenteret eller city). 

Det kan være en fordel at ringe i forvejen, så man ikke kører forgæves. 

 

Nummer og åbningstider findes her:

https://yousee.dk/hjaelp/butik/yousee-rosengaardcentret

https://yousee.dk/hjaelp/butik/yousee-odense-city

 

Hvad så nu?

Norlys melder ikke andet ud eller informere yderligere end, hvad der er beskrevet ovenfor, men man er meget velkommen til, at kontakte projektlederne ved spørgsmål eller problemer i forbindelse med fiberetableringen.

Jeg har aftalt med Norlys og Infralink, at de kan benytte antenneforeningen som talerør og informationsdeling ved behov. 

Samtidig vil dialogen fra antenneforeningen med Norlys og Infralink også foregå løbende og ved akut behov. 

Facebook gruppen ‘Fiber i Skt. Klemens 2022’ er ikke blevet opdateret i lang tid, og vil hellere ikke blive det. Gruppen slettes med stor sandsynlighed, og tidligere projektleder Dennis Jensen skal ikke kontaktes mere, og der henvises alene til ovenstående projektledere.

 

Vi har samtidig stadig en god dialog og kontakt med Energi Fyn, og bakker forsat op om valget af Energi Fyn som fiberleverandør. De blev valgt af foreningens medlemmer ved generalforsamlingen i 2021, men er som beskrevet kommet med i samgravning med Norlys og ikke den udførende part. Al henvendelse vedr. gravning henvises til Norlys eller Infralink.

 

Jeg håber, at jeg med dette skriv har hjulpet til lidt klarhed og forklaring for antenneforeningens medlemmer og beboere i Skt. Klemens. 

Når og hvis der er nødvendige informationer, så vil disse blive delt på antenneforeningens hjemmeside samt facebookside. Facebookopslag fra antenneforeningen deles også i gruppen ‘hjælpsom i Skt. Klemens’.

 

Står du med generelle spørgsmål, som medlem eller ej, så stiller jeg mig til rådighed via nedenstående mail eller foreningens facebookside www.facebook.com/skaf.dk

Svartid forventes inden for samme dag, eller senest dagen efter.

 

 

På bestyrelsens vegne

 

 

Jesper Klaja Jensen

 

Formand 

Skt. Klemens Antenneforening

Mail: jesper@skaf.dk

www.skaf.dk 

Kontakt bestyrelsen

Du kan kontakte bestyrelsen her.

Følg os

Fejlmelding

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Man-fre: 8:00 - 20:00
Vagt: 10:00 - 20:00